Uden titel. 110 x 86 cm

Ulla Kristiansen-Kølster, født på Ærø, bosat i Svendborg: -  At male er for mig at kaste al forsigtighed over bord. At gøre sig fri af alle autoriteter, ydre såvel som indre. At gå ind i et sjæleligt rum, hvor alting kan starte forfra. Hvor farverne kan bringes til at "tale" sammen. Eller rettere, hvis det lykkes: At tie sammen. Mit slagsmål med lærrederne kan jeg bedst beskrive som hårdnakkede forsøg på at forbinde det timelige med det evige i en art urstemning, i en række urbilleder. Stædige bestræbelser på at fremmane stumme påmindelser om en anden rytme. Jeg inspireres af det filosofiske og det religiøse, det præhistoriske, det metafysiske og det litterære. Men først og fremmest er landskabet, det synlige derude såvel som det indre, den altoverskyggende drivkraft.

UDVALGTE UDSTILLINGER:

Galleri Weber (solo)
Galleri DGV (m.a. DGS) (solo)
Galleri Rakla (solo)
Søbygaard (Ærø Museum) (solo)
Kunstbygningen Filosoffen (solo)
Kunstbygningen SAK (gæst 1998 & 2020)

Udsmykninger bl.a.: VBGs hovedsæde i Všnersborg (Årets Kunstner), Hospice Sydfyn og Fynske Medier.
Solgt til bl.a. SiD's Kulturfond, virksomheder, kunstforeninger, gallerier og private